Twitter Facebook Instagram

General terms and conditions

 • We comply to the General Conditions of the Federation of Photographers, as registered with the District Court of Amsterdam (number 78/2005).
 • Click here for the General Terms and Conditions.

Additional conditions

 • Prices mentioned on our website or by e-mail are VAT exclusive (unless mentioned otherwise).
 • Payment is due 14 days after invoice-date, with reference to the invoice-number.
 • You are required to clearly mention the credit “golfsupport.nl" with every used photo or a reference to the photo in the publication (In case of printed media we appreciate an evidence number).
 • You have a licence to use each photo just once for your declared medium.
 • Photos may not be used for commercial purposes, e.g. advertisements, without exclusive permission.
 • Golfsupport.nl has the right to block or remove an account by abuse or outstanding payments.

Algemene voorwaarden

 • Wij werken volgens de Algemene Voorwaarden van de FotografenFedereatie, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2005.
 • Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden

 • Alle prijzen vermeld op onze website of via e-mail zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld).
 • Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum, o.v.v. het factuurnummer.
 • U bent verplicht “golfsupport.nl” duidelijk als credit bij een gebruikte foto te vermelden, of een verwijzing naar de foto in de publicatie op te nemen.(In het geval van gedrukte media stellen wij een bewijsnummer bijzonder op prijs).
 • U heeft licentie voor het eenmalig gebruik van een foto t.b.v. het door u opgegeven medium.
 • Foto’s mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals advertenties of andere reclame-uitingen.
 • Golfsupport.nl behoudt zich te allen tijde het recht om bij misbruik of achterstallige betalingen een account te blokkeren en/of te verwijderen.Loading ...