Twitter Facebook Instagram

Geef een Golf Foto kado!

Professionele Foto Prints uitsluitend voor eigen gebruik


Voor golfliefhebbers biedt golfsupport.nl een uitgebreide selectie van bijzondere golffoto's aan tegen een betaalbare prijs. Professionele kwaliteitsfoto's afgedrukt bij het vaklab. Zoek de gewenste foto d.m.v. een zoekwoord (search) of via een recent- of afgelopen evenement op onze beeldbank 'golfsupport.nl'. Op dit moment zijn beschikbaar de foto's uit de categorie: Amateurs en Juniors.

 

Prijzen

€   7,50 voor formaat 13 x 18 cm

€ 12,50 voor formaat 20 x 30 cm

 

Bij afname van 5 of méér 10% korting.

Prijzen zijn inclusief 19% btw maar exclusief € 2,95 verzendkosten. Verder gaat u akkoord met de voorwaarden en verplicht u zich het beeldmateriaal niet voor media-, commerciële- of andere zakelijke doeleinden te gebruiken.

 

Bestellen

Gaat eenvoudig, u stuurt ons een e-mail (info@golfsupport.nl) met als omschrijving 'fotoservice'.

Vermeld hierin de filenaam van uw gewenste foto, het aantal, het gewenste formaat, het leveradres en uw telefoonnummer.

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen op ING 7536932 t.n.v. Art Support bv te Brunssum, ontvangt u binnen 5 werkdagen uw foto's in huis.


Door de foto's te bestellen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden*.

 

* Algemene voorwaarden

Op alle foto's berust het auteursrecht bij Art Support bv respectievelijk bij de fotograaf. Alle rechten op de foto, waaronder het zogenaamde copyright, zijn beschermd door de Auteurswet 1912. Art Support respectievelijk golfsupport.nl of de fotograaf blijft dus altijd eigenaar van de afbeelding. De bestelde foto's worden enkel en alleen voor privégebruik en binnen huiselijke kring door golfsupport.nl ter beschikking gesteld. In geen geval mag de afbeelding zonder schriftelijke toestemming van golfsupport.nl worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. Besteller is volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schade die kan voortvloeien uit het onrechtmatig openbaar maken van bestelde opnames en vrijwaart golfsupport.nl hiervoor, niet tegenstaande het recht van golfsupport.nl om een schadevergoeding van besteller te vorderen.

 

Golf Picture Gift Idea!

Professional Photo Prints for private use only.

 

Golfsupport.nl offers to all those devoted to golf, an elaborate selection of special high quality golf pictures. This for a very special price as well. Printed by a professional photolab guarantees the highest quality for your golf picture Gift! You can search as following: by means of a search word or click on a recent or past event from previous years. Currently available are the pictures from the category: Amateurs and Juniors.

 

Rates

€  7,50 for the format of 13 x 18 cm

€12,50 for the format of 20 x 30 cm

 

10% DISCOUNT WHEN ORDERING 5 OR MORE!

All rates are inclusive of 19% VAT and all pictures are exclusive of €2,95 shipping costs.

 

Ordering

Ordering is easy: send an e-mail to info@golfsupport.nl, under the reference of 'photoservice'.

Mention the filename of your chosen picture, the amount, the format, delivery address and telephonenumber.

After receiving your payment on ING 7536932 Art Support BV in Brunssum (The Netherlands), you will receive your pictures within 5 working days.

 

By ordering the pictures you agree to the terms and conditions*

 

* General Terms and Conditions

By ordering you will comply to the general terms and conditions and will commit to private use only and not using the pictures for any media, commercial or any other business-like purposes.

Copyright by Art Support or the respective photographer applies to all pictures. All rights to the pictures, such as copyright, are protected by the Copyright Law article 1912. Art Support, golfsupport.nl or the respective photographer will be the ultimate owners of the picture.

Ordered photo provided by golfsupport.nl will be used only and exclusively for private use. Under no conditions or without written permission from golfsupport.nl it is allowed to reproduce or publicize the pictures. The buyer is responsible for all possible claims that may result from unlawful publication of the ordered pictures and indemnifies golfsupport.nl for any of these claims. Notwithstanding golfsupport.nl holds the right to submit a claim against the buyer.

Loading ...